לייעוץ חינם חייגו:

 052-7955727

שמות מלאכים

מלאכים בתנ"ך

בעברית, משמעותה הראשונית של המילה "מלאך" הינה "שליח" אולם בשל התייחסויות חוזרות ל"מלאך האלוהים" בתנ"ך נוצרה המשמעות הנוכחית.

בסיפורי המקרא מובאים התגלויות רבות של מלאכים לבני אדם, לדוגמה: שלושת המלאכים ששולח אלוהיםאל אברהם אבינו והמלאך שבא לבשר למנוח על הולדת בנו שמשון. המלאכים מופיעים בדרך כלל בדמות אנשים, ויש בכוחם להיות רואים ואינם נראים. למלאכים בדרך כלל אין שמות פרטיים, ובשני סיפורים המלאך דוחה את הבקשה לומר את שמו, אך בספר דניאל מוזכרים שני מלאכים בשמותיהם: מיכאל וגבריאל.

בחזיונות המרכבה של הנביאים ישעיהו ויחזקאל מתוארים מלאכים בעלי כנפיים הסובבים את המרכבה האלוהית ונקראים כרובים ושרפים.

מלאכים במסורת היהודית

בנוסף למיכאל וגבריאל, מוזכרים במסורת היהודית מלאכים נוספים בעלי שמות דומים. בספרות חז"ל מוזכרים המלאכים אוריאל ורפאל, ובמקורות קבליים מוזכרים קפציאל וברכיאל. המלאך מטטרון מוזכר בכמה מקומות בתור המלאך הראשי. יש המאמינים כי אין להגות את שמות המלאכים, ובפרט את השם מטטרון.

באגדה מצוי הביטוי לצבא מלאכי ה' – "פמליה של מעלה" מול "פמליה של מטה" שהם ישראל, ומסופר רבות על מלאכי השרת שאומרים שירה לפני האל. ספר הזוהר מבחין בין מלאכי שרת למלאכי חבלה, בין מלאכי חסד למלאכי דין ובין מלאכים בעלי אופי זכרי (משפיעים ומנהיגים) למלאכים בעלי אופי נקבי (מושפעים ומונהגים).

לפי הרמב"ם, המלאך המופיע בתנ"ך ובספרות חז"ל הוא לעתים ישות שכלית רוחנית נבדלת מחומר, הזהה לשכל נבדל במטאפיזיקה האריסטוטלית, אך לעתים הכוונה להאנשה של כוח מכוחות הטבע.

 

 מתי נבראו המלאכים?

שם העצם מלאך נגזר משורש לא"כ, המשמש כפועל בשפת אוגרית, באכדית ובחבשית, ומשמעותו שליחות או שירות. מלאך הוא שליח, ובמקרא משמש שם זה לציון שליחים דיפלומטיים או עסקיים של בני אדם, וכן לציון שליחי אלוהים.12במשך השנים התייחד השם מלאך לתיאור יצורים שהם למעלה ממדרגת האדם. כבר בתקופת המקרא, ויותר מכך בימי הבית השני, נתפסו המלאכים כפמליה של מעלה, יצורים שמימיים המשמשים את האל בתפקידים רבים.13 בראשית ימי הבית השני נתפסו המלאכים כעצמאיים יותר, ורווחו מסורות של מלאכים שמרדו ברצון האל, ירדו לארץ ונשאו להם נשים.14

בריאת המלאכים לא נזכרה בפירוש בסיפורי הבריאה שבבראשית א-ב, אף שבהמשך ספר בראשית ובמקרא כולו יש למלאכים תפקיד חשוב כשליחיו של האל וכמשרתיו. למרות זאת הניחו פרשנים רבים שהמלאכים נבראו בששת ימי בראשית.הנחת יסוד פרשנית זו נובעת משני פסוקים בסיפור הבריאה עצמו: (א) 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו' (בראשית א, כו). לשון הרבים בפסוק זה נתפרשה, כבר בימי הבית השני, כפנייה של האלוהים אל ישויות אחרות ובהן מלאכים, שסיעו לו בבריאה.15מכאן שהמלאכים היו קיימים בעת בריאת האדם. (ב) 'ויכלו השמים והארץ וכל צבאם' (בראשית ב, א). המלאכים מכונים 'צבא השמים' במלכים א' כב, יט: 'ראיתי את-ה' ישב על-כסאו, וכל-צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו'.16 אך מתי בדיוק נבראו המלאכים? או שמא לא נבראו, והם קודמים לעולם כמו האל עצמו?

ראשיתה של הפרשנות בנושא זה עוד במקרא עצמו. במזמור הבריאה שבתהלים קד נאמר: 'עשה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט' (פס' ד). נראה מכאן שבעל המזמור סבר שגם עשיית המלאכים היא חלק מהבריאה. איוב לח עוסק גם הוא בתיאור הבריאה, ונאמר בו: 'ברן-יחד ככבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים' (פס' ז). 'בני אלוהים' בפסוק זה הם ככל הנראה מלאכים.17 הופעתם של מלאכים בתיאורי בריאת העולם בתהלים ובאיוב מלמדת על מסורת פרשנית פנים-מקראית, ולפיה נבראו המלאכים בעת בריאת העולם.

במחצית הראשונה של המאה השנייה לפני הספירה הזכיר החכם שמעון בן-סירא את בריאת המלאכים כמעשה הראשון שעשה האלוהים בתחילת בריאת העולם:

 

כברוא אל מעשיו מראש, על חייהם חלק חלקיהם. תכן לעולם מעשיהם, וממשלתם לדורותם. לא ירעבו ולא יגעו, ולא יחדלו מעבודתם. איש את רעהו לא יצרו, ולעולם לא ימרו פיו. ואחר הביט לארץ ה' וימלאנה בטובו. נפש כל חי מלא פניה, ואליה תשובתם. (בן-סירא טז, 30-26)18

 

המילים 'לא ירעבו ולא יגעו, ולא יחדלו מעבודתם. איש את רעהו לא יצרו, ולעולם לא ימרו פיו' מתארות את מהותם של המלאכים, הנבדלים מבני האדם בכך שאינם זקוקים למזון או למרחב מחיה, ולדעת בן-סירא גם אין להם יכולת בחירה חופשית, ולכן אין הם חוטאים לעולם.19 מכאן שנושא המשפט הראשון בדבריו של בן-סירא בוא בריאת המלאכים וחלוקתם לתפקידיהם. אך אין בדברי בן-סירא התייחסות פרשנית לפסוקי המקרא, ולכן איננו יודעים מניין שאב את הרעיון שהמלאכים נבראו בתחילת הבריאה.

ישנם אנשים שהם מיתימרים להיות קבליסטים וקוראים לעצמם איש הקבלה וכ"ו ואנם מבינים דבר וחצי דבר מהקבלה ומספר הזוהר ומסיפרי הקבלה או מספר הספרים ומצתתים ממנו פסקאות ופרקים שלמים ומפרשים את זה לפי ראות עניהם ללא קשר למציאות צאו ולימדו לפני שאתם עוסקים בקבלה

 

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

בנוסף אצלינו ניתן להרשם לקורס תקשורת עם מלאכים

שמות המלאכים א

אאור, אבבא, אביאל, אביבאל, אביהוד, אבירם, אבראסכס, אברה, אבריאל, אבריה, אבריתא, אברכיאל, אנדלן, אגלנלתק,

אנמיאל, אנרא, אנריאל, אנריתאל, אדומא, אדוניאל, אדות,

אדיר, אדליאל, אדניאל, אדעת, אדק, אדרק, אדריאל, אדרך,

אהנייה, אואל, אובר, אובשאל, אונרבבו, אודהאל, אודיאל,

אוהיאל, אומטק, אומיאל, אומינרא,

אונביב, אופרי, אור, אוריאל, אוריט, אורנה, אורניאל, אורפליאל, אורפניאל, אותות, אזותי, אזיאל, אזליבן,

אחאל, אחיאל, אחמודא, אחמריאל, אחסף, איאל, איטמיאל, איכרית, איליאל, אימיך, אימרהי, איניך, איסטורטי, אכאל,

אכזאן, אכנסף, אכסתר, אכמף, אכר, אלאל, אלק, אליאל,

אליסם, אלמיניאל, אלני, אלניתכאל,

אלעזר, אלעשה, אלפי, אלסיאל, אלפנטום, אלפרט, אמאף,

אמוך, אמיאל, אמיכאל, אמינ'חל, אמינואל, אמליאל, אאשאן,

אמנהר, אפנחיאל, אמניאל, אמצתיאל, אמריאל, אנאוך, אעיאל, אנדצור, אטך, אניף, אנמרי, אנקיו, אסטורו, אסטרימי,

אסימוך, אסכירא, אספסיאל, אסתק, אסתטיאל, אסתיאל,

אסתירוף, אעזיאל, אפיכה, אכניאל, אסרודיטי, אפריאל,

אפרכסי, אפשריאל, אסתיאל, אצדא, אקודו,

אקילאי, אקרבא, אקריאל, אראל, ארביאל, ארנלא, ארדודא,

ארדק, ארונור, ארוש, ארטלידי, ארטמיכטק, ארמאת, ארמוד,

ארמונים, ארמות, ארמיאל, ארטב, ארניאל, ארפדא, ארק,

ארקני, אשבה, אשביר, אשטיב, אשלבא, אשמדע, אשמי,

אשמינדק, אשמעואל, אשפור, אשפר, אשריאל, אשתק, אשתאל,

אתגלא, אתדשו, אתכיאל, אתעי, אתר,

שמות המלאכים ב

באריבא, בבסבאו, בטיאל, בהדרך,

בהחמל, בהניריאל, בואל, בובוכוך, בומדי, בורתיאם, ביואל,

בכסי, בלניאל, בלקיר, במראות, בנריאל, בנש, בעשיאל,

בראות, ברנאל, ברגמי, ברוק, בריתור, ברכיאל, ברכיב,

ברקיאל, ברשסאל, ברתוביאל, בתואר,

 

שמות המלאכים ג

גאוסר, גבליאל, גכריאל, גדנדל, גדודיאל, גדיאל, גדריאל,

גטחסניאל, גטליאל, גוריאל, גמריאל, גחליאל, געלאן. גררשום, גלנלא, גמתי, געטם, געשיאל, גצקיאל,

 

שמות המלאכים ד

דאובית, דאינוט, דבאל, דבבאל, דבובאור, דבריאל, דנהיאל, דנונרא, דנריאל, דוכמסאל, דומיאל, דונרניא, דחניאל,

דיאם, דיבקיאל, דינל, דינרא, דידיאל, דידנאור, דידריוך,

דימהן, דימתמר, דינמור, דיקנא, דיראז, דיתרק, דכנסור,

דכריאל, דלניאל, דלנליאל, דלכת, דלקיאל, דלריאל, דמאל,

דמואל, דמולא, דמומיאל, דמימיאל, דמנא, דמנאי, דמשר,

דנהל, דעיהו,

דצנחיא, דרודיאל, דרומיאל, דרמיאל, דשווא,

 

שמות המלאכים ה

הנדיאב, הדריאל, הדרניאל, הוד, הודהוד, הודיאל, הודיה,

הונמורא, הופניאק, המך, המנכיאל, הניאל, הסעיאל, הסתר,

הצנירלפת, הרמאיאל, הרמור, הרמנע, התניאל, הזתן,

 

שמות המלאכים ו

ופאטנא, וודנא,

 

שמות המלאכים ז

זבדיאל, זביטור, זהאל, זאנום, זחזחאל, זכריאל, זלקיאל,

זמבות, זרנרי,

 

שמות המלאכים ח

חזאל, חנל, חנרא, חדיאל, חזאל, חטסיאל, חיליאל,

חלואל, חליאן, חלילאל, חלסיאל, חלזיאל, חממיאל, חמקיאל,

חניאל, חננאל, חסדיאל, חסטואל, חסיאל, חסניאל, חרהאל,

חריאל, חשנדרגום, חשתד, חתניאל,

 

שמות המלאכים ט

טהסיאל, טהריאל, טוביאל, טופומום, טמר, טסיאל, טעי,

טריפק, טרססו,

 

שמות המלאכים י

יאבוך יאבותיאו, יאלאל, יאמטך, יארן, יבניאל, ידואל,

יהאל, יהואל, יוק, יוצש, יוקמיאל, יותנה, יחיאל, יחסי,

יחספת, ייקר, יכמטן, יכפתיני, יכתי, ילדנב, ימומיאל, יע-באל, ירשיאל,

ישעיאל, ישריאל,

 

שמות המלאכים כ

כביר כדומיאל, כדיאל, כדיר, כאזיבא, כטבראל, כילדה,

כלוביאל, כלמיא, כלנה, כלנמייא, כלסתק, כמעו, כמשי'תל,

כנור, כנטק, כסיל, כפון, כפנייא, כרבא, כרבי, כרבתק,

כרהאל, כרימכא, כריתאל, כרכום, כרם, כרסק, כרקטא, כרתה,

 

שמות המלאכים ל

לביאל, לנח, להבא, להניאל, להתקוף,

לחסון, לטמיאל, ליבבאל, ליבראל, ליברנך, לינניאל, ללף,

למושי, למיאל, לפום, לתסרפאל,

 

שמות המלאכים מ

מגדיאל, מאות, מארינום, מארית, מבום, מדניאל, מהריאל, מואל,

מוכאל, מוכתיאל, מום, מוראל, מושיאל, מותאר, מחשין,

מיאל, מיכאל, מינאל, מכחיכאל, מכסאבו, מכסיאל, מלנדם, מלכיאל,

מלכיה, מלמיאל, מלתחיאל, מנהאל, מנהראל, מנוריאל,

מניתיאל, מנמלך, מסניאל, מסרוד, מסנור, מפניאל, מקסא,

מראות, מרבניאל, מרראל, מריאל, מרמאן, מרמואל, מרמראות,

מרמרין, מרניסאל, מרסום, משריאל, משתוב, מתאל,

שמות המלאכים נ

נבימאל, נבריאל, נהיאל, נהריאל, נודנייא, נוהריאל,

נוריאל, נחליאל, נחמיאל, נספיאל, ניממום, נינחיא,

נימליאל, נכבריאל, נכמרא, נמדיאל, נסבאאל, נענה, נפלי,

נפפמיות, נשחיאל, נקריאל, נרהאל, נרומיאל, נרנתק, נאיאל,

נאל,

 

שמות המלאכים ס

סאביאל, סביבאל, סבלה,

סדריאל, סדרכין, סוסיאל, סחאל, סחרורא, סטאל, סטרטו,

סיכברדום, סיקמה, סכאור, סכסיאל, סכתבאו, סלאואל, סלבידם, סלחיאל,

סמיכאל, סמכיאל, סמכיה, סמניאל, סניאל, ספום, ספיפיאל,

ספניב, ספריאל, סרוגיאל, סרורא, סרך, סרפיאל, סתריאל,

סבדיאל, עבר, עניאל, עדמק, עדנניאל, עחיאל, עזזיאל,

 

שמות המלאכים ע

עזי, עזמאל, עזריאל, עלזיאל, עלי, עמיאל, עמניאל,

ענבאל, עעיאל, ענשאל, עקב,

עקהיאל, עקריאל,

 

שמות המלאכים פ

פאאור, פנריאל, פדהאל, פדיתיאל, פסואל, פובון, פוכבום,

פורטניאל, פטכיא, פטרוסי, פיאל, פיתפרא, פכהור, פניאל,

פנימור, פסיכסוך, פסכיאל, פסכר, פכוץ. פססיאל, פסתמר,

פסאל, פסתש, פצאל, פצציאל, פראל, פרדיאל, פרואל, פרוב,

פרוטיאל, פרוכה, פרוסיאל, פרוץ, פרזירום, פרחנאל, פריאל,

פריאן, פריביאל, פריכיהו, פרנום, פרנינאל, פרנין,

פרסומק, פרסיאל, פרעתוף, פתואל, פתוניאל, פתחיאל, פתחיה,

 

שמות המלאכים צ

צבביאל, צביאל, צביודע, צבעקב-אסנב, צנריאל, צדק, צדקי,

צדקיאל, צחיאל, ציאל, צמיאל, צעקמיה, צסיקואל, צסליאל,

צסתף, צרמיאל, צרציאל,

 

שמות המלאכים ק

קדמיאל, קדשיאל, קודשיאל, קומיאל, קונאקריאל, קוף,

קחניאל, קטחנאל, קטיביא, קטיפור קיטר קליליאל קלעיאל

קמוניאל, קנאל, קנומיאל, קנז, קניאל, קסטסדיאל, קסמיאל,

 

קצסיאל, קרבא, קרוכנם, קרומיאל, קרתידן, קרסטום,

קשתיאל,

 

שמות המלאכים ר

ראלכה, רבאל, רבניא, רבעיאל, רבצאל, רנביאל, רדקיאל,

רדריאל, רהסיאל, רומאסי, רזיאל, רחביא, רחביאל, רחנל,

ריסיפים, רכילאל, רלביאל, רמנדל, רמיאל, רנזיאל, רנחיאל,

רססות, רסדיאל, רפאל, רפדיאל, רפסיאל, רציאל, רקהתי,

 

שמות המלאכים ש

שאואל, שבכיריא, שבקיאל, שדריאל, שדרליאל, שווא, שטכדק,

שוסריאל, שיראיום, שכתתתך, שכניאל, שלהבין, שלמיאל, שלקיאל, שמאיאל, שמיאל, שמיהוד, שמשיאל, שעיסיאל, שעסיאל, שעפיאל, שפטיאל, שריאל, ששמע, שתקיאל,

 

שמות המלאכים ת

תאנישק, תבניאל, תבל, תנמליאל, תנריאל, תדהדיאל, תהזריאל, תוב, תוקפיאל, תוקסירם, תיאמיאל,

תינרה, תילה, תימונו, תימנהרק, תירום, תירלי, תכורכס,

תכת, תלבעף, תלניאל, תלהבם, תליאל, תמכיאל, תמעאל,

תמפניה, תנימזאל, תעזמא, תענבק, תקו,

תרנח, תרואור, תרוחון, תרורנר, תרטם, תרכיאל,

תרמיאל, תרסוניאל, תרקויה, תתבאל, תתקהה,

 

 

שמות הרוחות

אובנית, הברקת, ההגרית, הגרגירות, כרדי,

עולפה, קריפורייא, רועית, שרוכית,ט